Slokas

Tip: Use ‘Ctrl+F’ (Cmd+F on MacOS) to search this page.


Ganesha Pancharatnam Stotram


Aadityahrudayam


Vishnu Sahasranamam


Lalitha Sahasranamam


Mahishasura Mardini


Nadhaswaram


Sri Kanda Sashti Kavacham


Ashtalakshmi


Sri Venkateswara Suprabatham


Udakashanti


Taitrita Upanishad